เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากมีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้ง ที่นี่
Close Notification
Open Notification

ข่าวสาร

ราชสกุลเกษมสันต์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ราชสกุลเกษมสันต์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ราชสกุลเกษมสันต์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารใน วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 1400 น.