เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากมีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้ง ที่นี่
Close Notification
Open Notification

ตราประจำพระองค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์

ตราประจำพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ปรากฏบนพัดรองที่ระลึกบำเพ็ญกุศลวันประสูติพระชันษา ๖๐ ปี กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ พื้นตาลปัตรเป็นผ้าสีเขียว (วันพุธ) ขอบพัดปักรูปนาค (มะโรงนักษัตร) ที่กลางตาลปัตรปักตราประจำพระองค์ ซึ่งเป็นตรายันต์พรหมวิหารภายใต้มงกุฎ กึ่งกลางยันต์เป็นตัวเฑาะว์ อีก ๔ ทิศเป็นอักษรขอมตัว ก (กรุณา) ม (เมตตา) อุ (อุเบกขา) ม (มุทิตา) นมพัดเป็นโลหะดุนนูนด้านหน้าเป็นรูปพระพรหมสี่กร พระหัตถ์ซ้ายบนทรงกมัณฑลุ (หม้อน้ำ) พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงอักษมาลา (ลูกประคำ) พระหัตถ์ขวาบนทรงคฑา (กระบอก) พระหัตถ์ขวาล่างทรงปุสตกะ (คัมภีร์) นมพัดด้านหลังมีสลักข้อความ “งานพระชนม์พรรษา พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ครบ ๖๐ ปี พระพุทธศักราช ๒๔๕๙”

พัดรอง

พัดรองที่ระลึกบำเพ็ญกุศล วันประสูติพระชันษา ๖๐ ปี กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์

นมพัดรองที่ระลึกบำเพ็ญกุศลวันประสูติพระชันษา ๖๐ ปี

นมพัดรองที่ระลึกบำเพ็ญกุศลวันประสูติพระชันษา ๖๐ ปี

รูปพระพรหมสี่กรที่นมพัดเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ซึ่งจะปรากฏบนพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘

พัดรอง

พัดรองที่ระลึกงานพระเมรุกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์

ที่มา จักรวรรดิวัตรคำฉันท์ และพระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ (หญิง) รัตนา เกษมสันต์ (เป็นกรณีพิเศษ) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาตม พ.ศ. ๒๕๕๓ ยุทธนาวรากร แสงอร่าม, ๒๕๕๓ หน้า ๑๖๒ – ๑๖๓